Behandling

Vad är Biolight?

Biolight är en godkänd medicinsk teknisk behandlingsapparat som även används på flera kliniker och sjukhus runt om i landet. Genom att bestråla den skadade delen av kroppen med monokromatiskt (bestämd energi och specifik våglängd) ljus, med viss pulsfrekvens och under rätt avvägd tid, tillförs celler i området energi. Genom energitillskottet ökar cellernas aktivitet och läkningen påskyndas.

Metoden bidrar till ökad livskvalitet, kortare behandlingstider samt minskade behandlingskostnader. Behandlingen kompletterar traditionell behandling, är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den är enkel, effektiv, smärtfri och ger inga biverkningar. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning, med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. För närvarande används infrarött (osynligt) och synligt rött ljus till behandlingarna.

Biolight är lika effektivt på människor som på hästar och hundar. Det finns olika program för olika ändamål, bland annat akutprogram, akupunkturprogram, lymfdränage, sårprogram med mera.

Biolight är en apparat som används till bland annat behandling av muskelbristningar/inflammationer, whiplash, kroniska ledinflammationer, inflammationer, sen- och ligamentskador, korsförlamning, kolik, sår m.m. Förkortar läkningstiden på sen- och gaffelbandsskador upp till 50%.